Odwiedź również Bureau Veritas Polska | Szkolenia Bureau Veritas


Weryfikacja etykiet visual


Czy chcesz, aby Twoje produkty wyróżniały się spośród kilku tysięcy innych? Oznacz je wartością odżywczą GDA i systemem świateł ulicznych ("Traffic lights")

Informowanie konsumentów jest jednym z kluczowych obowiązków producenta.
Każdy producent musi umożliwić konsumentowi dokonanie świadomego wyboru żywieniowego. Odpowiednie i rzetelne przygotowanie informacji dotyczącej składu produktu i jego wartości odżywczych powinno zatem stanowić główną zasadę przy tworzeniu etykiet.
Badania wskazują, że coraz cześciej tym, co skłania konsumentów do wyboru produktu danej firmy jest dobrze przygotowana etykieta decydująca o sukcesie i konkurencyjności.

W Polsce i w Unii Europejskiej funkcjonują szczegółowe przepisy dotyczące znakowania produktów żywnościowych. Prawo Unii Europejskiej zobowiązuje producentów do obowiązkowego umieszczania niektórych informacji na etykietach produktów spożywczych, co bardzo szczegółowo w Polsce kontroluje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS).


Zakres naszej usługi:

 • podstawowa weryfikacja poprawności i kompletności informacji umieszczonych na etykiecie (-tach) zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej,
 • oznaczenie wartości odżywczej produktu w akredytowanym laboratorium fizykochemicznym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą obejmuje 2 grupy:

  • Grupa I: wartość energetyczna, zawartość białka, węglowodanów i tłuszczu,
  • Grupa II: wartość energetyczna, zawartość białka, węglowodanów, cukrów, tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, błonnika pokarmowego i sodu.

  Decydując się na oznaczenie wartości odżywczej swoich produktów należy wybrać jedną z ww dwóch grup. Oznaczenie może zostać rozszerzone o inne wartosci (według potrzeb Zleceniodawcy)

 • określenie porcji produktu,
 • oznaczenie produktów według systemu kodowania kolorami tzw. system świateł ulicznych (ang. Traffic lights),
 • znakowanie produktów wartością odżywczą zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, a także zgodnie z Dobrowolnym Programem Znakowania Wartością Odżywczą czyli GDA,
 • tłumaczenie etykiet z dowolnego języka na język polski,
 • weryfikacja etykiet produktów przeznaczonych na rynki zagraniczne wraz z tłumaczeniem na dowolne języki.

Najczęściej sprawdzane przez konsumentów na świecie wartości na opakowaniu

WykresKiedy konsumenci czytają informacje na opakowaniu produktu?

Wykres


Weryfikacja Etykiet Bureau Veritas